× Úvod Prostředí Topení - heater Webové rozhraní Popis programu Download Domů

Arduino Wifi vlhkoměr s měřením teploty

Opened sensor box

WeMos D1 mini a sensor SHT40

4/2024

Nedalo mi to. Sensor vlhkosti a teploty SHT40 z eShopu laskakit.cz je rozměrově naprosto shodný jako BME280 a samotný program vyžaduje jen menší modifikace. Tak jsem si prostě udělal ještě Wifi vlhkoměr na platformě Arduino, který po všech stránkách jakoby z oka vypadl předchozímu barometru. Vlastnosti sensoru SHT40 jsou velmi dobré, při sympatické ceně. Typická přesnost měření vlhkosti je 1,8% RH (relative humidity) a přesnost teploty je 0,2 °C. Pro srovnání, výrobce u BME280 uvádí typické hodnoty přesnosti 3% RH a 1,0 °C. Vlhkoměr funguje jako lokální http server pro zobrazení naměřených hodnot a zároveň jako klient pro odesílání dat na externí server tmep.cz.


Provozní prostředí

Voda

Čidlo SHT40 by mělo být provozováno za běžných podmínek v rozsahu teplot 5°C - 60°C a 20% - 80% relativní vlhkosti. Dlouhodobé vystavení jiným podmínkám může způsobit změnu parametrů sensoru, snížení jeho přesnosti nebo i omezení měření. Největší vliv má především extrémně vysoká vzdušná vlhkost. Tato změna by však měla být pouze přechodná. Po umístění sensoru do normálního prostředí by postupně mělo dojít k obnovení vlastností. Striktně je však třeba se vyvarovat vystavení sensoru působení výparů organických rozpouštědel a různých chemikálií. To by mohlo způsobit jeho poškození.

Topení sensoru - heater

Heating pulse chart

Sensor SHT40 má navíc ještě jednu funkcionalitu, kterou BME280 postrádá. Je to topení. Vytápět sensor je možné třemi různými výkony s dobou zapnutí 0,1s nebo 1s. Toho lze různě využít právě v obtížných klimatických podmínkách s vysokou vzdušnou vlhkostí a především v případě kondenzace vodních par na sensoru. Topení - heater by nemělo být používáno při teplotách okolí vyšších než 65°C, aby se čidlo nepřehřálo. Nemělo by to nejspíš ani smysl. Taky by nemělo být topení používáno trvale.

Já jsem zvolil variantu středního výkonu 110mW po dobu 1 sekundy. Ovšem pouze jednorázově na přímý požadavek uživatele. V případě, že máte problém s měřením vlhkosti, což se nejspíš projeví trvalou 100% hodnotou RH, tak prostě aktivujte na webovém rozhraní topení zaškrtnutím parametru "Heating pulse". A nic nebrání to udělat třeba i několikrát v intervalu cca 30s, výrobce hovoří o pracovním cyklu maximálně 10%. Topení se samo vypíná po vypršení nastaveného časového intervalu 1s.

Webové rozhraní

PreviewForm 1Form 2

Popis programu

Hardwarové zapojení vlhkoměru s čidlem SHT40 je opravdu naprosto totožné se zapojením barometru. A vlastnosti programu jsou téměř stejné. Pochopitelně jsem vypustil položky související s měřením atmosferického tlaku. Chybí tedy parametr pro nadmořskou výšku stanice, parametr umístění sensoru a volba měření absolutního tlaku. Naopak přibyla možnost, jednorázově aktivovat vytápění sensoru - heater a volba zobrazování teploty ve stupních Fahrenheita.

Nezbývá mi nic jiného, než vás odkázat na podrobný popis barometru, ze kterého jsem vycházel. Jeho popis můžete dobře využít i pro tento vlhkoměr. Pochopitelně včetně krabičky. Najdete ho zde:

Podrobný popis programu, platný i pro tento vlhkoměr


Download programu

Kompletní sensor

Tady je Arduino sketch pro WeMos mini a čidlo vlhkosti SHT40 ve funkci lokálního http serveru a klienta odesílajícího data na portál tmep.cz:

Arduino sketch vlhkoměru s čidlem SHT40