4/2004

To English Version

Slave Flash Trigger

Programovatelný optický synchronizátor zábleskových zařízení
pro digitální fotoaparáty s procesorem PIC 12F675

Slave Flash Trigger circuit diagram (9KB)

Synchronizátor zajišťuje bezkontaktní - optickou synchronizaci externích fotografických zábleskových zařízení (blesků). Spouštění externího blesku je odvozeno od záblesků integrovaného blesku fotoaparátu. Může být použit pro digitální i "analogové" fotoaparáty nebo pro dálkovou synchronizaci samotných zábleskových jednotek. Optimální je jeho použití především s digitálními fotoaparáty (DC), kde vynikne mimořádná přizpůsobivost pro různé systémy. Je schopen eliminovat vliv libovolných měřících předblesků. Synchronizátor tedy plní dokonale roli zařízení nazývaného často Slave Flash Trigger (SFT). Dík optické vazbě dovoluje bezpečně využít i nejstarší záblesková zařízení, která by jinak vlivem vysokého spínacího napětí mohla poškodit DC. Slave Flash Trigger dovoluje umístění externího blesku v těsné blízkosti DC, ale dík vysoké citlivosti může být blesk v případě potřeby od kamery vzdálen i desítky metrů. Zařízení je při své citlivosti pozoruhodné vysokou odolností proti vlivu okolního osvětlení a rušení proměnnými zdroji světla. Ani práce venku při slunečním svitu mu dík adaptačnímu algoritmu nečiní problémy. Nezanedbatelnou výhodou je možnost jeho jednoduchého a bezpečného použití s fotoaparáty, ke kterým jinak není vůbec možné externí blesk připojit.


TENTO SOFTWARE MŮŽE BÝT VOLNĚ VYUŽIT POUZE K NEKOMERČNÍM ÚČELŮM. AUTOR POSKYTUJE TENTO SOFTWARE "JAK JE", ZCELA BEZ ZÁRUK A NENESE ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST ZA JEHO KVALITU, FUNKČNOST ČI ZA JAKÉKOLIV ŠKODY VZNIKLÉ POUŽITÍM TOHOTO SOFTWARE. VYMÁHÁNÍ NÁHRAD ŠKOD NA AUTOROVI JE TEDY PLNĚ VYLOUČENO.

Program je ve formátu HEX INTEL a zahrnuje konfigurační slovo.
Slave Flash Trigger Software verze FL6318 pro procesor PIC 12F675
Copyright by Pavel Janko


Stažení proveďte pravým tlačítkem myši, volbou 'Uložit cíl jako...'

Slave Flash Trigger ve spojení s externím bleskem pomáhá řešit následující problémy:

Slave Flash Trigger unit (21KB) Slave Flash Trigger unit open (20KB)


Slave Flash Trigger má tři základní stavy:

1. Zapnuto

Slave Flash Trigger se zapíná a vypíná stiskem tlačítka. Při zapnutí signalizuje jedno až tři bliknutí kontrolky naprogramovaný režim. Jedno bliknutí určuje, že blesk bude odpálen při každém záblesku. Dvě bliknutí označují odpálení blesku při druhém záblesku. Tři bliknutí znamenají odpálení externího blesku nejdříve při třetím záblesku. Kontrolka po zapnutí nesvítí trvale. Je to pro zajištění maximální úspory energie. Tímto způsobem je dosaženo provozní doby cca 300 hodin na jednu baterii.

2. Vypnuto

Vypnutí je signalizováno pomalým zhášením kontrolky. Pokud není optický synchronizátor blesku vypnut ručně tlačítkem, pak se vypne automaticky za 0,5 hod od posledního zachyceného záblesku.

3. Programování / Testování


Technické vlastnosti:

Upozornění !!!


Tipy:

Slave Flash Trigger circuit option (3KB)

Other Digital Slave Flash Trigger link